KbdKaz 500

KbdKaz 500 1.9

Rozszerzony układ klawiatury z łatwym dostępem do 800 liter i symboli.

Rozszerzony układ klawiatury z łatwym dostępem do 800 liter i symboli.

Ideą tego układu klawiatury jest wykorzystanie standardowej klawiatury z amerykańskimi napisami. Oprócz standardowych znaków narysowanych na klawiaturze mamy dostęp do 700 dodatkowych liter i symboli.

Ważne że nie trzeba pamiętać gdzie który znak występuje na klawiaturze. Wystarczy zapamiętać kilka prostych reguł i natychmiast wiemy co trzeba nacisnąć. Możesz używać KbdKaz 500 na codzień, gdyż zachowuje standardowy sposób korzystania z klawiatury.

- Łatwy dostęp do prawie 800 liter i symboli we wszystkich językach europejskich.

- Bezpieczeństwo - brak dodatkowych programów, filtrów klawiatury, przesyłania danych po sieci, itp..

- Spójny rozkład klawiszy dla wszystkich wersji językowych.

- 21 wersji językowych

- Litery greckie i cyrylica.

- Łatwy dostęp do kombinacji znaków (opcja) := ::= -> /* */ <!-- --> < > <![CDATA[ ]]>

- Wybór układu QWERTY, QWERTZ lub AZERTY.

- Wybór kropki lub przecinka dziesiętnego na klawiaturze numerycznej.

- Możliwość zmiany funkcji lub wyłączenia klawiszy: Shift, Alt, Control, Windows, Applications, klawisza 102, Tab, CapsLock, ScrollLock, NumLock.

KbdKaz 500 NIE jest dodatkowym programem, filtrem klawiatury itp. Jest to zbiór tablic znaków umieszczonych w pliku .dll TAK SAMO jak w przypadku systemowych układów klawiatury w Windows.

Taka metoda zmiany rozkładu klawiatury jest bezpieczna ponieważ nie wprowadza dodatkowych programów, filtrów klawiatury, nie przesyła danych w sieci Internet, itp.

Najczęściej pobierane Programy narzędziowe na windows

Więcej

Opinie użytkowników o KbdKaz 500